top of page
IMG_9361-2.jpg
o kanceláři.

o kanceláři.

Kancelář poskytuje právní služby od roku 2002. Před tímto obdobím více než 4 roky pracoval Mgr. Martin Straka jako advokátní koncipient a posléze jako partner advokátní kanceláře Skácel, Honzík a partneři.

Máme za sebou úspěšné řešení různých menších, středních, ale i velmi rozsáhlých projektů. Mezi ně patří jak fúze obchodních společností v hodnotě  přesahující jednu miliardu korun, tak řada (z hlediska objemu majetku) menších obdobných případů jako jsou prodeje podniků, zvýšení základního kapitálu akciové společnosti, převody akcií a další.

Naše kancelář zajišťovala služby například při propojení společností obchodní skupiny, zajišťování komplexní firemní agendy společností o počtu několika desítek až set zaměstnanců, komplexní právní zajištění v oblasti převodu, nebo nájmu nemovitého majetku v rozsahu několika set milionů korun. Zastupujeme významné bankovní domy při správě a vymáhání pohledávek v objemu stovek milionů korun.

V souvislosti s případy, jejichž povahu a rozsah naznačujeme výše, zpracováváme nebo vyhodnocujeme nejrůznější právní dokumenty, především však smlouvy, a to jak pro jednotlivé případy, tak pro opakující se situace.

Naše klienty zastupujeme v soudních a rozhodčích řízeních. V případě potřeby zajišťujeme právní poradenství také v oblasti trestního práva, kde máme bohaté zkušenosti a značné úspěchy.

Za výhodu oproti mnohým advokátním kancelářím považujeme schopnost reagovat pružně a nalézat neortodoxní řešení.

Odměnu za právní služby sjednáváme s klientem individuálně, v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právní služby. Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

IMG_9346_2.jpg
o nás.

o nás.

Advokátní kancelář Mgr. Martina Straky patří mezi menší, nicméně dobře zavedené advokátní kanceláře.

Tradiční zaměřením kanceláře je orientace na široké spektrum právních oblastí, což pro klienta znamená zajištění právního servisu zpravidla ve všech věcech, v nichž je to potřebné.

 

Mgr. Straka pracuje v advokacii od roku 1998, na Slovensku je advokátem od roku 2014.

kontakt.

kontakt.

Sídlo kanceláře

 

Londýnská 674/55

120 00 Praha – Vinohrady

Tel: +420 222 521 583

Mobil: +420 603 732 222

email: mstraka@mstraka.cz

Datová schránka: 8aijtcv

 

Slovensko

Sídlo kancelárie

 

Hviezdoslavova 9

085 01 Bardejov

Datová schránka: E0006743627

IMG_7565.jpg
bottom of page