Lidská práva

Rada Evropy - lidská práva
http://www.humanrights.coe.int/

Komise Rady Evropy proti mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení a trestání
http://www.cpt.coe.int/en

Rada Evropy - Stránka o menšinách
http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/SiteMap.htm

Stránka Rady Evropy o rovnosti mužů a žen
http://www.humanrights.coe.int/equality/

Rada Evropy - Evropská komise proti rasismu a intoleranci
http://www.ecri.coe.int

Evropský soud pro lidská práva
http://www.echr.coe.int

Zpěz na odkazy

 

 

 

 

Česky English