O kanceláři

       Kancelář poskytuje právní služby od roku 2002. Před tímto obdobím víc než 4 roky pracoval Mgr. Martin Straka jako advokátní koncipient a posléze jako partner advokátní kanceláře Skácel, Honzík a partneři.

       Máme za sebou úspěšné řešení různých menších, středních, ale i velmi rozsáhlých projektů. Mezi ně patří fúze obchodních společností v hodnotě  přesahující jednu miliardu korun i řada (z hlediska objemu majetku) menších obdobných případů jako jsou prodeje podniků, zvýšení základního kapitálu akciové společnosti, převody akcií a další. Naše kancelář zajˇišťovala služby například při propojení společností obchodní skupiny, zajišťování komplexní firemní agendy společností o počtu několika desítek až set zaměstnanců, komplexní právní zajištění v oblasti převodu a nebo nájmu nemovitého majetku v rozsahu několika set milionů korun. Zastupujeme významné bankovní domy při správě a  vymáhání pohledávek v objemu stovek milionů korun.

       V souvislosti s případy, jejichž povahu a rozsah naznačujeme výše, zpracováváme nebo vyhodnocujeme nejrůznější právní dokumenty, především však smlouvy, a to jak pro jednotlivé případy tak pro opakující se situace.

       Naše klienty zastupujeme v soudních a rozhodčích řízeních. V případě potřeby zajišťujeme právní poradenství také v oblastí trestního práva, kde máme  bohaté zkušenosti a značné úspěchy.

       Za výhodu oproti mnohým advokátním kancelářím považujeme schopnost reagovat pružně a nalézat neortodoxní řešení.

       Odměnu za právní služby sjednáváme s klientem individuálně, v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právní služby. Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

Česky English